KSeF odroczony!

Podczas piątkowego briefingu prasowego Minister Finansów poinformował o odroczeniu terminu wprowadzenia Krajowego Systemu E-Faktur.

Decyzja o odroczeniu jest odpowiedzią na liczne uwagi i obawy zgłaszane przez organizacje księgowych, ekspertów oraz przedsiębiorców.

Ministerstwo nie poinformowało jeszcze kiedy i w jakiej formie system zostanie wprowadzony. Zapowiedziano konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców i zadeklarowano, ze Ministerstwo będzie nas na bieżąco informować o dalszych krokach w sprawie KSeF.

Mały ZUS plus

Termin zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus” – do 31 stycznia 2023

Do 31.01.2023 można zgłosić się do ulgi – mały ZUS plus. To ulga w składkach społecznych, która przysługuje przedsiębiorcom, których przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 120 tysięcy przychodu w poprzednim roku.

Jakiej wysokości będą składki na „małym ZUS plus”

Korzystając z małego ZUSu plus składki społeczne będą mniejsze niż standardowe i będą się mieścić w widełkach:

 • od 331,26 PLN(I-VI)/341,72 PLN(VII-XII) do 1418,48 PLN (ze składką chorobową);
 • od 305,61 PLN(I-VI)/315,26 PLN(VII-XII) do 1316,54 PLN (bez składki chorobowej).

Warunki jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”

Poniżej przedstawiamy warunki jakie należy spełnić, żeby skorzystać z tej ulgi. Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz w tym przypadku – termin zgłoszenia.

Ten mija 31 stycznia 2023 roku i w razie jego przekroczenia niestety nie można go przywrócić. Należy odczekać rok, aby znów mieć szanse się do ulgi zgłosić. (pod warunkiem, że inne kryteria pozwalające skorzystać z tej preferencji będą oczywiście spełnione).

Aby skorzystać z ulgi mały ZUS plus spełnić poniższe warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG dłużej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • przychód z tytułu działalności nie może przekroczyć 120 tys. PLN w poprzednim roku (jeżeli działalność jest prowadzona krócej, to limit należy ustalić proporcjonalnie do okresu);
 • działalność nie może być rozliczana w formie karty podatkowej i zwolniona z VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie, aby wykluczały z ulgi);
 • przedsiębiorca nie może podlegać składkom ZUS z tytułu innej pozarolniczej działalności (na przykład jako wspólnik spółki jawnej);
 • nie można spełniać warunków do tzw. „preferencyjnych składek” – kod 0570, bo wówczas należy z nich skorzystać;
 • nie można wykonywać usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Z ulgi mały ZUS plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki powinien do 31 stycznia 2023 roku wyrejestrować się (ZUS ZWUA) z obecnego kodu 0510/0512 i dokonać rejestracji (ZUS ZUA) do kodu 0590/0592.

Na stronie ZUS jest dostępny kalkulator do wyliczenia podstawy oraz szczegółowe wyjaśnienia wraz z przykładami.

Kalkulator MDG – ZUS

Maksymalna cena prądu

Już tylko kilka dni zostało na złożenie oświadczenia uprawniającego do korzystania z zamrożonych cen prądu. Maksymalna cena prądu czyli 785 PLN/MWh (79 groszy/kWh) będzie obowiązywała sektor MŚP w rozliczeniach z dostawcami energii od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Do 30 listopada 2022 roku jest czas na złożenie oświadczenia o chęci korzystania z maksymalnej ceny prądu. Taki dokument mogą złożyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Warto zauważyć, że stosowanie maksymalnej ceny prądu będzie mieć limit. Odnosić się ona będzie do poboru nie większego niż 90% zużycia energii przedsiębiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest złożenie oświadczenia o byciu podmiotem uprawnionym. Oświadczenie takie należy złożyć do swojego operatora w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku opublikowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wzór ten można znaleźć w materiałach do poniższego artykułu.

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Także poszczególni operatorzy energii elektrycznej na swoich stronach udostępnili własne opracowania formularzy oświadczeń również w wersji elektronicznej.
Warto nadmienić, że maksymalna cena prądu dotyczy również gospodarstw domowych. Tutaj jednak nie trzeba składać oświadczenia o byciu uprawnionym, gdyż jest cena zamrożona będzie „z urzędu”.

Konferencja BIURA RACHUNKOWE NA ZAKRĘCIE 2022

We wtorek 8 listopada 2022 roku przedstawiciele naszego biura rachunkowego mieli przyjemność uczestniczyć jako słuchacze w konferencji: „BIURA RACHUNKOWE NA ZAKRĘCIE – działać i wygrywać w zmieniającym się świecie”

To już trzeci rok z rzędu, kiedy twórcy i pomysłodawcy BIUR RACHUNKOWYCH NA ZAKRĘCIE zorganizowali konferencję. Za każdym razem przygotowując i dobierając poruszane tematy do otaczającej nas i zmieniającej się wciąż rzeczywistości księgowo-podatkowej.

Tym razem było o zmianach: o zmianach w przepisach podatkowych. Zmianach w składkach ZUSowskich. O zmianach – a właściwie o potrzebie zmian organizacji pracy w księgowości – czyli o odejściu od dokumentów papierowych.

Udział w konferencji to niezwykle cenne doświadczenie i duża przyjemność dla naszego biura rachunkowego.

Za rok też będziemy! 🙂

I Zjazd Certyfikowanych Księgowych i Kadrowych

W sobotę 22.10.2022 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć
w I Zjeździe Certyfikowanych Księgowych i Kadrowych Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podczas zjazdu odbyły się bardzo interesujące panele dyskusyjne,
w których brali udział znakomici goście – przedstawiciele świata nauki, prawnicy oraz oczywiście księgowi.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień był też czas na wypicie kawy
w miłym towarzystwie.

Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać na kolejnym zjeździe za rok 🙂

WNIOSKI ZUS TYLKO PRZEZ PUE

WAŻNE!!
Jeżeli nie złożyliście jeszcze wniosku o umorzenie składek ZUS, teraz możecie to zrobić wyłącznie elektronicznie.
To bardzo ważne, termin mija 30 czerwca.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE NA KOLEJNY OKRES

Na stronie ZUS pojawił się wniosek o kontynuację świadczenia postojowego RSP-DK.

Aby uzyskać świadczenie na kolejny miesiąc nie trzeba przedstawiać kolejnego spadku przychodów miesiąc do miesiąca – we wniosku znajduje się oświadczenie,
że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Poniżej link do wniosku:

https://www.zus.pl/…/R…/4424dcba-8c85-a019-e729-aed4bc7bd62e

Tarcza Finansowa PFR

Pomoc finansowa polega na przyznawaniu nieoprocentowanych subwencji finansowych za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Przy spełnieniu warunków: utrzymaniu działalności i zatrudnienia przez 12 miesięcy jest możliwość umorzenia subwencji do 75%

Na stronie Polskiego Funduszu Rowoju dostepny jest przewodnik, którym opisane są szczegółowo warunki przyznania finansowania wraz z przykładami.

Poniżej adres strony internetowej:

pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

ZWOLNIENIE Z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

W związku z wprowadzeniem wyczekiwanej ustawy „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy opłacający składkę tylko za siebie mogą skorzystać z dwóch form pomocy:

 • Zwolnienie z płatności składek ZUS za 3 kolejne miesiące: (marzec, kwiecień, maj);
 • Świadczenie postojowe.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Osoby opłacające składki wyłącznie za siebie, muszą spełnić łącznie dwa warunki:

 • działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Po spełnieniu obu warunków, należy złożyć wniosek RDZ i już teraz (do 10 kwietnia) nie płacić składki za marzec.

Wniosek dostępny na stronie ZUS można wysłać pocztą, zawieźć osobiście lub wypełnić na PUE ZUS.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wynosi 2080 PLN (jest nieoskładkowane i nieopodatkowane – dokładnie taką kwotę można otrzymać).

Warunki:

 • brak innego tytułu do ubezpieczenia poza działalnością;
 • działalność prowadzona przed 1 lutego 2020;
 • przychód nie wyższy niż 15 681 PLN
 • przychód musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Po spełnieniu wszystkich warunków, należy złożyć wniosek RSP-D.

Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub elektronicznie przez PUE ZUS.