Mały ZUS plus

Termin zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus” – do 31 stycznia 2023

Do 31.01.2023 można zgłosić się do ulgi – mały ZUS plus. To ulga w składkach społecznych, która przysługuje przedsiębiorcom, których przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 120 tysięcy przychodu w poprzednim roku.

Jakiej wysokości będą składki na „małym ZUS plus”

Korzystając z małego ZUSu plus składki społeczne będą mniejsze niż standardowe i będą się mieścić w widełkach:

  • od 331,26 PLN(I-VI)/341,72 PLN(VII-XII) do 1418,48 PLN (ze składką chorobową);
  • od 305,61 PLN(I-VI)/315,26 PLN(VII-XII) do 1316,54 PLN (bez składki chorobowej).

Warunki jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”

Poniżej przedstawiamy warunki jakie należy spełnić, żeby skorzystać z tej ulgi. Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz w tym przypadku – termin zgłoszenia.

Ten mija 31 stycznia 2023 roku i w razie jego przekroczenia niestety nie można go przywrócić. Należy odczekać rok, aby znów mieć szanse się do ulgi zgłosić. (pod warunkiem, że inne kryteria pozwalające skorzystać z tej preferencji będą oczywiście spełnione).

Aby skorzystać z ulgi mały ZUS plus spełnić poniższe warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG dłużej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
  • przychód z tytułu działalności nie może przekroczyć 120 tys. PLN w poprzednim roku (jeżeli działalność jest prowadzona krócej, to limit należy ustalić proporcjonalnie do okresu);
  • działalność nie może być rozliczana w formie karty podatkowej i zwolniona z VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie, aby wykluczały z ulgi);
  • przedsiębiorca nie może podlegać składkom ZUS z tytułu innej pozarolniczej działalności (na przykład jako wspólnik spółki jawnej);
  • nie można spełniać warunków do tzw. „preferencyjnych składek” – kod 0570, bo wówczas należy z nich skorzystać;
  • nie można wykonywać usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Z ulgi mały ZUS plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki powinien do 31 stycznia 2023 roku wyrejestrować się (ZUS ZWUA) z obecnego kodu 0510/0512 i dokonać rejestracji (ZUS ZUA) do kodu 0590/0592.

Na stronie ZUS jest dostępny kalkulator do wyliczenia podstawy oraz szczegółowe wyjaśnienia wraz z przykładami.

Kalkulator MDG – ZUS