ZWOLNIENIE Z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

W związku z wprowadzeniem wyczekiwanej ustawy „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy opłacający składkę tylko za siebie mogą skorzystać z dwóch form pomocy:

  • Zwolnienie z płatności składek ZUS za 3 kolejne miesiące: (marzec, kwiecień, maj);
  • Świadczenie postojowe.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Osoby opłacające składki wyłącznie za siebie, muszą spełnić łącznie dwa warunki:

  • działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Po spełnieniu obu warunków, należy złożyć wniosek RDZ i już teraz (do 10 kwietnia) nie płacić składki za marzec.

Wniosek dostępny na stronie ZUS można wysłać pocztą, zawieźć osobiście lub wypełnić na PUE ZUS.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wynosi 2080 PLN (jest nieoskładkowane i nieopodatkowane – dokładnie taką kwotę można otrzymać).

Warunki:

  • brak innego tytułu do ubezpieczenia poza działalnością;
  • działalność prowadzona przed 1 lutego 2020;
  • przychód nie wyższy niż 15 681 PLN
  • przychód musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Po spełnieniu wszystkich warunków, należy złożyć wniosek RSP-D.

Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub elektronicznie przez PUE ZUS.