KSeF odroczony!

Podczas piątkowego briefingu prasowego Minister Finansów poinformował o odroczeniu terminu wprowadzenia Krajowego Systemu E-Faktur.

Decyzja o odroczeniu jest odpowiedzią na liczne uwagi i obawy zgłaszane przez organizacje księgowych, ekspertów oraz przedsiębiorców.

Ministerstwo nie poinformowało jeszcze kiedy i w jakiej formie system zostanie wprowadzony. Zapowiedziano konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców i zadeklarowano, ze Ministerstwo będzie nas na bieżąco informować o dalszych krokach w sprawie KSeF.

Maksymalna cena prądu

Już tylko kilka dni zostało na złożenie oświadczenia uprawniającego do korzystania z zamrożonych cen prądu. Maksymalna cena prądu czyli 785 PLN/MWh (79 groszy/kWh) będzie obowiązywała sektor MŚP w rozliczeniach z dostawcami energii od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Do 30 listopada 2022 roku jest czas na złożenie oświadczenia o chęci korzystania z maksymalnej ceny prądu. Taki dokument mogą złożyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Warto zauważyć, że stosowanie maksymalnej ceny prądu będzie mieć limit. Odnosić się ona będzie do poboru nie większego niż 90% zużycia energii przedsiębiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest złożenie oświadczenia o byciu podmiotem uprawnionym. Oświadczenie takie należy złożyć do swojego operatora w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku opublikowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wzór ten można znaleźć w materiałach do poniższego artykułu.

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Także poszczególni operatorzy energii elektrycznej na swoich stronach udostępnili własne opracowania formularzy oświadczeń również w wersji elektronicznej.
Warto nadmienić, że maksymalna cena prądu dotyczy również gospodarstw domowych. Tutaj jednak nie trzeba składać oświadczenia o byciu uprawnionym, gdyż jest cena zamrożona będzie „z urzędu”.

Bez podatku PIT dla Młodych

Od 1.08.2019 obowiązują przepisy, na mocy których pracownicy, zleceniobiorcy do 26 roku życia objęci są ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polega na tym, iż pracodawca nie pobiera zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

ZUS od przychodów w 2019 r.

Od Nowego Roku 2019 małe firmy będą mogły skorzystać z preferencyjnych składek ZUS uzależnionych od przychodu.

Oznacza to, że nie będą musiały opłacać składek ZUS w zryczałtowanej wysokości ( w 2018 –  1228 PLN).

Założenie jest takie, że składki ZUS od przychodu mają być niższe od składek podstawowych, ale wyższe od preferencyjnych.

Aby jednak skorzystać z takiej formy wyliczenia składki ZUS roczny przychód firmy (za 2018 rok) nie może przekroczyć 63000 PLN.