Maksymalna cena prądu

Już tylko kilka dni zostało na złożenie oświadczenia uprawniającego do korzystania z zamrożonych cen prądu. Maksymalna cena prądu czyli 785 PLN/MWh (79 groszy/kWh) będzie obowiązywała sektor MŚP w rozliczeniach z dostawcami energii od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Do 30 listopada 2022 roku jest czas na złożenie oświadczenia o chęci korzystania z maksymalnej ceny prądu. Taki dokument mogą złożyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Warto zauważyć, że stosowanie maksymalnej ceny prądu będzie mieć limit. Odnosić się ona będzie do poboru nie większego niż 90% zużycia energii przedsiębiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest złożenie oświadczenia o byciu podmiotem uprawnionym. Oświadczenie takie należy złożyć do swojego operatora w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku opublikowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wzór ten można znaleźć w materiałach do poniższego artykułu.

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Także poszczególni operatorzy energii elektrycznej na swoich stronach udostępnili własne opracowania formularzy oświadczeń również w wersji elektronicznej.
Warto nadmienić, że maksymalna cena prądu dotyczy również gospodarstw domowych. Tutaj jednak nie trzeba składać oświadczenia o byciu uprawnionym, gdyż jest cena zamrożona będzie „z urzędu”.