Bez podatku PIT dla Młodych

Od 1.08.2019 obowiązują przepisy, na mocy których pracownicy, zleceniobiorcy do 26 roku życia objęci są ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polega na tym, iż pracodawca nie pobiera zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.