Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego podatnika od 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza rozliczanie wpłacanych środków.

Mikrorachunek służył do wpłacania kluczowych podatków: Podatku od towarów i usług (VAT). Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Numer ten składa się z 26 cyfr i zawiera numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych.

Generator będzie dostępny jest na stronie internetowej www.podatki.gov.pl